ลงทะเบียน - สมัครสมาชิกใหม่

ลูกค้าใหม่ทำไม? ต้องสมัครสมาชิก

Ready on Web มีระบบอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อ หรือต่ออายุบริการ โดยท่านไม่จำเป็นต้องเสียเวลากรอกข้อมูลซ้ำซ้อนหลายๆ ครั้งเมื่อมีรายการสั่งซื้อใหม่ในครั้งถัดไป และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลบริการของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มลงทะเบียน-สมัครสมาชิกใหม่

กรุณาระบุข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อความถูกต้องในการยืนยันบริการได้อย่างถูกต้อง เช่น ความเป็นเจ้าของชื่อโดเมน 100%, การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ) เป็นต้น

(กรุณาระบุข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน)

ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อ-นามสกุล *
ชื่อบริษัทฯ/หน่วยงาน
ชื่อหมู่บ้าน/ตึก/อาคาร
ชั้นที่ ห้องที่
ที่อยู่เลขที่ * หมู่ที่
ถนน ซอย
ตำบล/แขวง * อำเภอ/เขต *
จังหวัด *   รหัสไปรษณีย *
ประเทศ    
 
ข้อมูลการติดต่อ
* กรุณาหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อย 1 หมายเลข ระหว่าง โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน หรือ โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ
แฟกซ์ อีเมล *
 
ข้อมูลสำหรับเข้าระบบ
 
ชื่อเข้าใช้ *    
รหัสผ่าน * พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง *
 
เงื่อนไขและข้อตกลง
 
โปรดอ่าน “เงื่อนไขและข้อตกลง” ก่อนสมัครสมาชิกหรือสมัครใช้บริการกับเรา
ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
 
4 x 9 =
* พิมพ์ผลลัพธ์ของตัวเลขด้านซ้าย (สิ่งนี้คือระบบป้องกัน SPAM)