โดเมนเนม (Domain Name)

มั่นใจเต็มร้อย เมื่อจดทะเบียนโดเมนเนมกับเรา

Ready ON Web เป็นตัวแทนของ PUBLIC DOMAIN REGISTRY, INC. ภายใต้การควบคุมของ ICANN ( Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) นายทะเบียนจดโดเมนเนมของโลก และเรามีระบบสำหรับจัดการโดเมนเนม (Domain Management) ให้กับลูกค้าทุกคน จึงเชื่อมั่นได้เมื่อจดโดเมนเนมกับเรา

เรารับจดจดทะเบียนโดเมนดังต่อไปนี้ .com .net .biz .info .org .us ในราคา 350 บาท/ปี

ตรวจสอบ/สั่งซื้อโดเมนเนม

กรุณาตรวจสอบโดเมนเนมก่อนการสั่งซื้อดังต่อไปนี้
- จดทะเบียนโดเมนเนมใหม่, ต่ออายุโดเมนเนม, ย้ายโดเมนเนมมาจดกับเรา
- ไม่ต้องระบุดอทเนม ให้เลือกได้จากช่องรายการด้านหลังที่เราได้เตรียมไว้ให้แล้ว
- ไม่ต้องใส่คำนำหน้า "www."

ผลการตรวจสอบ

ข้อมูลเจ้าของโดเมน