คำถาม - ถามบ่อย

คำถาม? ที่มักจะถูกถามเข้ามาบ่อยเกี่ยวกับการให้บริการ

มีลูกค้าและผู้ที่ให้ความสนใจในบริการของเราหลายราย ได้ติดต่อเข้ามาสอบถึงปัญหาการใช้งาน และการบริการต่าง ๆ ทางเราเห็นว่าบางคำถามถูกถามบ่อยครั้ง จึงได้รวบรวมคำถามดังกล่าวที่เป็นประโยชน์และมีคนถามบ่อยไว้ด้านล่างนี้ อย่างน้อยเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการติดต่อ และช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีกด้วย

 

คำถาม?

Ready on Web มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ?

คำตอบ

Ready On Web เปิดให้บริการ Web Hosting และจดทะเบียน Domain Name ครั้งแรกในนามบุคคลธรรมดา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 พร้อมกับได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้อง ต่อมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าจึงได้จัดตั้งนิติบุคคลขึ้นในนามบริษัท ซีเอ็มเอส คอมแพค จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ปัจจุบันได้มีการควบโอนกิจการโดย บริษัท ทริปเปิลเอ็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา จึงมั่นใจได้ว่าเรามีตัวตนอยู่จริง และพร้อมให้บริการ

คำถาม?

ทำไมค่าบริการ Web Hosting ของ Ready on Web มีราคาที่ต่ำมาก ?

คำตอบ

เพราะเราไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ ของ Software ที่เราใช้ เราจึงสามารถให้บริการได้ในราคาต่ำอย่างสมเหตุสมผล และผู้ใช้บริการไม่จำเป็นที่ต้องแบกรับภาระกับราคา Hosting ที่แพงๆ เนื่องจากค่า ลิขสิทธิ์ของ Software นั่นเอง

คำถาม?

ใช้ระบบปฏิบัติการ (OS หรือ Operating System) อะไร และใช้ฐานข้อมูลอะไร ?

คำตอบ

เราเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ CentOS ในตระกูล LINUX ซึ่งมีความเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง เช่นเดียวกับบางองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดกลางที่เลือกระบบปฏิบัติการตระกูล Linux เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง Server โดยเฉพาะ สำหรับฐานข้อมูลที่เราเลือกใช้คือ MySQL Database ซึ่งก็เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่ทั่วโลกยอมรับและนิยมใช้เช่นกัน

คำถาม?

อยากทราบคุณสมบัติของ Server และความเร็วของเครื่อง Server ?

คำตอบ

เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่นำมาใช้เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพสูง โดยเราเลือกใช้เครื่อง Server จาก DELL เท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมั่นใจในคุณภาพได้้ และไม่มีการแอบอ้างนำเครื่อง PC ทั่วไปมาทำเป็นเซิร์ฟเวอร์อย่างแน่นอน

คำถาม?

เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ Ready on Web ตั้งอยู่ที่ไหน ?

คำตอบ

เครื่องเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในประเทศไทย CS-Loxinfo Cyber World รัชดา ภายใต้การดูแลของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต (ISP) รายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย

 

กสท

คำถาม?

โปรแกรมบริหารจัดการ Web Hosting ของ Ready on Web ใช้งานง่ายหรือไม่ ?

คำตอบ

แน่นอนครับ เราต้องเลือกใช้โปรแกรมบริหารและจัดการเว็บไซต์ (Control Panel) ให้ง่ายต่อการใช้งานของลูกค้า แต่มีประสิทธิภาพความปลอดภัยสูง ดังนั้นเราจึงเลือกใช้ DirectAdmin เป็นตัวจัดการข้อมูลเว็บไซต์ และยังมี phpMyAdmin ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลจัดการฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

คำถาม?

พื้นที่จัดเก็บอีเมลรวมกับพื้นที่ทำเว็บไซต์หรือไม่ ?

คำตอบ

รวมกันครับ

คำถาม?

โปรแกรม Open Source ส่วนใหญ่จะบังคับให้ต้องปิด Register Global ของภาษา PHP จะต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ

ให้ทำการสร้างไฟล์ .htaccess แล้วพิมพ์ข้อความลงไปในไฟล์ว่า php_value register_globals 0 เสร็จแล้วให้ทำการอัพโหลดไฟล์ .htaccess ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์เก็บไว้ในโฟลเดอร์พื้นฐานคือ public_html ระบบก็จะทำการปิด Register Global สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการให้ทันที

คำถาม?

ภาษา PHP และใช้ MySQL Database เป็นเวอร์ชั่นอะไร และ MySQL มีผลกับข้อมูลภาษาไทยหรือไม่?

คำตอบ

ทั้งภาษา PHP และ MySQL Database เป็นเวอร์ชั่น 5 ครับ สามารถทำงานรองรับกับภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

คำถาม?

Ready on Web สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้หรือไม่

คำตอบ

เราสามารถออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี ให้กับลูกค้าได้ทุกรายค่ะ ภายใต้ บริษัท ซีเอ็มเอส คอมแพค จำกัด

คำถาม?

ทำไมต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าบริการปกติ

คำตอบ

บริษัท ซีเอ็มเอส คอมแพค จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร ดังนั้น ราคาค่าบริการ ทั้งเว็บโฮสติ้ง และโดเมนเนมที่เรียกเก็บจากลูกค้า จะต้องทำการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ด้วย

คำถาม?

ค่าบริการสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

คำตอบ

ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 1.5% (ค่าบริการ) เมื่อค่าบริการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

คำถาม?

วิธีคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.5% และยอดเงินรวมที่ต้องชำระ

คำตอบ

  1. นำจำนวนเงินรวมก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม คูณด้วย 0.07 จะได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)
  2. นำจำนวนเงินรวมก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม คูณด้วย 0.015 จะได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (1.5%)
  3. นำจำนวนเงินในข้อ 1 ลบด้วยยอดเงินในข้อ 2 แล้วบวกด้วยจำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม จะได้ยอดเงินรวมทั้งหมดที่ต้องชำระ เช่น
    • ยอดเงินค่าบริการทั้งหมด 1,000 บาท ดังนั้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่ากับ 70 บาท (1,000 x 0.07)
    • หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5% เท่ากับ 15 บาท (1,000 x 0.015) ดังนั้น 70 - 15 = 55 บาท
    • ดังนันลูกค้าต้องชำระเงินทั้งสิ้น (70 - 15) + 1,000 = 1,055 บาท

คำถาม?

หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องระบุรายละเอียดอะไรบ้าง

คำตอบ

ชื่อนิติบุคคลผู้เสียภาษี:บริษัท ทริปเปิลเอ็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัด
หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล:0105553137780
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105553137780
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน: สำนักงานใหญ่ 489/35 ถนนลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520