การสั่งซื้อ

สำหรับการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ ลูกค้าจะต้องทำการ สมัครสมาชิก กับทางเว็บไซต์ Ready on Web ก่อนจึงจะสามารถทำการสั่งซื้อได้, ลูกค้าจะได้รับความสะดวกในการติดต่อ, สามารถตรวจสอบข้อมูล สั่งซื้อรายการใหม่ ต่ออายุบริการต่างๆ ที่กำลังใช้งานอยู่ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง

การสั่งซื้อเว็บโฮสติ้ง และโดเมนเนม

 1. สั่งซื้อเว็บโฮสติ้ง และโดเมนเนม คลิกที่นี่ หรือ
 2. คลิกที่เมนู เว็บโฮสติ้ง เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคา
 3. คลิกที่ปุ่มสั่งซื้อในแพ็คเกจที่ต้องการ
 4. ในขั้นตอนที่ 1 ระบุชื่อโดเมน และระยะเวลาที่ต้องการใช้บริการ โดยเลือกระบุความต้องการดังนี้
  • จดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ หรือ
  • ต่ออายุโดเมนเนม (ต้องใช้บริการอยู่กับ Ready on Web อยู่แล้วเท่านั้น) หรือ
  • ย้ายโดเมนเนมจากที่อื่นมาจด Ready on Web พร้อมกับต่ออายุ หรือ
  • มีโดเมนเนมอยู่แล้ว ต้องการใช้เว็บโฮสติ้งเพียงอย่างเดียว
 5. ในขั้นตอนที่ 2 ระบุความต้องการเว็บโฮสติ้ง ว่าต้องการเช่า / ต่ออายุ Web Hosting ด้วยหรือไม่
  • กรณีที่เลือกเช่า / ต่ออายุพื้นที่เว็บโฮสติ้งด้วย ลูกค้าจะต้องทำการเลือกแพ็คเกจเว็บโฮสติ้งที่ต้องการ พร้อมกับระยะเวลาที่ต้องการใช้บริการ
 6. ลูกค้าตรวจสอบรายการและจำนวนเงินที่สั่งซื้อ ในส่วนของ "สรุปรายค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ"
 7. คลิกที่ปุ่ม "สั่งซื้อรายการนี้" ในขั้นตอนที่ 3 เพื่อเพิ่มเข้าสู่รายการสั่งซื้อทั้งหมดก่อนจะทำการยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้งในหน้าถัดไป
 8. ตรวจสอบรายละเอียดที่สั่งซื้อทั้งหมดในหน้า "รายการสั่งซื้อทั้งหมด ที่รอดำเนินการ"
  • หากต้องการสั่งซื้อรายการอื่นๆ เพิ่มเติมก็สามารถคลิกที่ปุ่ม "สั่งซื้อเพิ่มเติม" แล้วเลือกทำรายการอีกครั้ง เช่นเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 7
  • กรณีต้องการแก้ไข หรือยกเลิกรายการที่สั่งซื้อไปแล้วให้คลิกที่ไอคอน Remove
 9. ยืนยันการสั่งซื้อ ตามรายการที่รอดำเนินการทั้งหมด (ในข้อ 7) โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้สั่งซื้อทั้งหมด
  • ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลสำหรับผู้ขอใช้บริการ / จดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ (ส่วนนี้จะดึงข้อมูลมาจากข้อมูลสมาชิกอัตโนมัติ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้)
  • ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน ในขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถคลิกเครื่องหมายถูก หน้าหัวข้อ ขอใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ได้ถ้าต้องการ
  • อ่านเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้บริการ และคลิกทำเครื่องหมายถูก เพื่อยอมรับข้อตกลงดังกล่าว
  • คลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการสั่งซื้อ" เป็นเสร็จขั้นตอนการสั่งซื้อเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนม

ลูกค้าที่ไม่สะดวกในการทำรายการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถขอใบเสนอราคาได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ช่องทางที่ 1 ขอใบเสนอราคาผ่านแบบฟอร์ม "ติดต่อ-สอบถาม" แล้วระบุรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อ เช่น
  • จดทะเบียนโดเมนเนม xxxxxxxx ใหม่ 1 ปี พร้อมโฮสติ้ง Size XL 1 ปี
  • ต่ออายุโดเมนเนม xxxxxxxx 1 ปี
  • ย้ายโดเมน xxxxxxxx มาจดกับ Ready on Web 1 ปี
  • เช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง Reay on size L 1 ปี สำหรับโดเมน xxxxxxxxx
  • หรือระบุรายการอื่นๆ ที่ต้องการ
 2. ช่องทางที่ 2 ขอใบเสนอราคาผ่านอีเมล
  โดยระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับช่องทางที่ 1
 3. ช่องทางที่ 3 ขอใบเสนอราคา โดยโทรติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1859-8538
  (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์)

เมื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว ลูกค้าสามารถขอรับ Username และ Password เพื่อตรวจสอบข้อมูลบริการออนไลน์ได้เช่นกัน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการใบสั่งซื้อ / หรือแจ้งต่ออายุบริการ โดยจะต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบสมาชิก แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/แจ้งชำระเงิน

 1. เมื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกแล้ว คลิกที่ปุ่มเมนู "ใบสั่งซื้อ"
 2. เลือกดูรายละเอียดใบสั่งซื้อที่ต้องการ โดยคลิกที่เลขที่ใบสั่งซื้อนั้นๆ
 3. สามารถแจ้งชำระเงินตามรายการใบสั่งซื้อได้ โดยคลิกที่เมนู "แจ้งชำระเงิน" แล้วกรอกข้อมูลการชำระเงินให้ครบถ้วน

 

การแจ้งต่ออายุบริการ
เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถเลือกต่ออายุบริการต่างๆ ที่กำลังใช้บริการ หรือกำลังจะหมดอายุ หรือหมดอายุไปแล้ว โดยคลิกที่ปุ่มเมนู "เว็บโฮสติ้ง" หรือ "โดเมนเนม" แล้วคลิกที่ไอคอน ต่ออายุ เพื่อต่ออายุ แล้วตามขั้นตอนการสั่งซื้อ เช่นเดียวกับ "การสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์" (การสั่งซื้อเพื่อต่ออายุลูกค้าจะต้องระบุเป็นการต่ออายุบริการ ซึ่งระบบได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว)