ไม่พอใจเรายินดีคืนเงิน

ไม่พอใจยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน

เงื่อนไขและข้อตกลงในการคืนเงิน

 1. การคืนเงินจะคืนเงินให้กับท่าน 100% เต็ม สำหรับการชำระค่าเช่า Web Hosting เป็นรายปีเท่านั้น
 2. ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการ จดทะเบียนโดเมน พร้อมกับเช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง ยอดเงินที่ทำการโอนคืนให้คือ ยอดเงินหลังจากหักค่าจดทะเบียนโดเมนแล้ว (ค่าจดโดเมน 350 บาท) ยกตัวอย่างเช่น
  • ท่านสมัครใช้บริการเว็บโฮสติ้ง Ready on size S ชำระค่าบริการรายปี เป็นจำนวนเงิน 600 บาท
  • จดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ 1 ปี เป็นเงิน 350 บาท รวมเงินทั้งหมด 600 +350 = 950 บาท
  • ท่านจะได้รับเงินคืนจากเราเป็นจำนวนเงิน 950 - 350 = 600 บาท
 3. ในกรณีที่ท่านเช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้งเพียงอย่างเดียว ท่านจะได้รับเงินคืน 100%
 4. การจดทะเบียนโดเมน หรือต่ออายุโดเมนเนมมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และผู้จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดเมนนั้น 100% เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถคืนเงินที่เป็นค่าจดทะเบียนหรือต่ออายุโดเมนเนมได้
 5. ยอดเงินที่ทำการโอนคืนให้จะเป็นยอดเงินหลังจากหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินของทางธนาคารแล้ว (ยกเว้นไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน)
 6. การคืนเงินจะคืนให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขและข้อตกลง ในการใช้บริการกับเรา
 7. การคืนเงินจะคืนภายใน 30 วัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ท่านได้ชำระเงินค่าบริการ
 8. จำนวนเงินที่คืนในกรณีที่ไม่พอใจ ทางเราจะคืนเงินให้ไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินที่ชำระค่าบริการ